LIFO en persoonlijke stijl

ReBBels werkt sinds 2001 als licentiehouder met onder andere LIFO. Dit is een afkorting van “Life Orientations”. Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. De LIFO-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De LIFO-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone én in spannings-/conflictsituaties. De sterke eigenschappen van iemand zijn te achterhalen middels de scores op een gestandaardiseerde en getoetste online vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijsten worden de scores verwerkt tot een uitvoerige profielbeschrijving. De methodiek gaat pas echt leven, indien na de persoonlijke toelichting door ReBBels, de dagelijkse praktijk en casuïstiek van de deelnemers centraal staat. Aanvullend werkt ReBBels met een professionele trainingsacteur.LIFO zetten we in op zowel individueel niveau als op team-/organisatieniveau.

De 7 bijzonderheden van LIFO:

  1. Er zijn noch goede noch slechte gedragspatronen.
  2. Een zwakte is niets anders dan een sterkte waar overdreven gebruik van wordt gemaakt.
  3. De klemtoon ligt op meervoudig stijlgebruik, niet op stijlreductie.
  4. Wij gedragen ons verschillend al naargelang de omstandigheden gunstig dan wel ongunstig voor ons zijn.
  5. Er bestaat een onderscheid tussen onze intenties, ons gedrag en het effect daarvan op anderen.
  6. De LIFOVragenlijsten zijn afgestemd op rollen of situaties.
  7. Gedrag wordt beschreven in gewoon taalgebruik.