Expertise

Omdat mensen merken maken of (af)breken… In steeds meer organisaties rijst de vraag: in hoeverre matchen de ambities van onze mensen met die van ons merk? Wat willen wij richting onze relaties uitstralen? Wat bindt ons en wat is eigenlijk onze cultuur? Hoe kijkt de klant of consument naar ons? What’s in it for them? Welke personal brands garanderen succes voor onze toekomst? Hebben wij echte ambassadeurs en passievolle professionals in dienst? Hoe duidelijk is ons verhaal naar zowel onze medewerkers als de klant?

Vanuit mijn ervaring in zowel de marketingcommunicatie, als de managementopleidingen en mijn achtergrond als economisch psycholoog zet ik een bijzondere combinatie aan expertise in. Met ReBBels bied ik antwoord op deze vragen door middel van de volgende specialisaties:

 • Personal Branding
 • Teambranding
 • Inspirerend leiderschap
 • Personal Empowerment
 • Personal Coaching (professionals, managers, staf, ondernemers)
 • Effectieve Communicatie
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Praktische psychologie in de organisatie
 • Persoonlijke innovatie & verandering
 • Intervisie
 • LIFO en RET

Werkwijze en stijl ReBBels

De werkwijze en stijl van ReBBels kenmerkt zich door een open en informele aanpak. Met de nodige dosis fun en waar nodig ook enige confrontatie. Altijd vanuit respect en wederzijds commitment! Mijn programma’s zijn gebaseerd op ervaringsleren. Mijn werkwijze typeert zich als sterk interactief, gericht op de dagelijkse praktijk & business van de betreffende organisatie of deelnemer (action learning). Daarnaast komen out of the box denken en creativiteit in de uitwerking van de opdrachten regelmatig aan bod.

Deze werkwijze betekent ook dat ik Nee durf te zeggen bij een aanvraag voor een offerte. Als een vraag, de condities of samenwerkingsintentie niet passen bij de werkwijze en stijl van ReBBels, dan adviseer ik graag een andere oplossing. Dit biedt vanuit mij enerzijds een eerlijk antwoord en beeld op de opleidingsvraag en op de haalbaarheid van het gewenste resultaat. Anderzijds geeft het mij de vrijheidsgraden juist die opleidingsvragen te begeleiden waar ook mijn Personal Brand het beste tot zijn recht komt!

ReBBels beschikt over een netwerk van uiteenlopende experts. Dus ook voor expertise & kennis aanvullend op die van mij ben ik in staat een voorstel en compleet maatwerk programma te leveren.