Aanbod ReBBels

Trainingen, Workshops, Seminars & Congressen, Master Classes

ReBBels biedt zowel korte programma’s in de vorm van workshops of eendaagse trainingen als langdurige trajecten zoals incompany leergangen of Academy programma’s. Wat de vorm ook is, uiteindelijk draait het om branding ambition! Na een intakegesprek werkt ReBBels een inhoudelijke voorstel uit. Met een plan van aanpak, timing en kostenindicatie. En waar nodig is samenwerking met netwerkpartners of inhoudelijke experts. Vanaf de start is ReBBels zowel programmamanager als begeleider tijdens de sessies, waarbij tussentijdse evaluatie en afstemming met de opdrachtgever essentieel zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ReBBels in te huren voor de begeleiding van Open Trainingen. Zie ook de klantenlijst.

Personal Coaching

Ook op individueel vlak biedt ReBBels coaching aan professionals, ondernemers en managers. Vooraf inventariseren we de leerdoelen en wensen van zowel de coachkandidaat als de organisatie. Om te kijken of er een goede match is tussen coach, coachkandidaat en de verwachtingen. Vervolgens maken we een coachplan met een bijbehorend coachcontract. Aan het eind evalueren we bij voorkeur in de samenstelling met coachkandidaat en de betrokken leidinggevende.

Gastlezingen

ReBBels is tevens in te huren voor korte gastlezingen, inspiratiesessies op congressen en seminars of tijdens een Kick-Off. Voor de thema’s Personal Branding, Reputatiemanagement, Inspirerend Leiderschap, Communiceer jezelf met kracht of Presenteer jezelf als MERK!

Algemene Leveringsvoorwaarden ReBBels