Aanbod ReBBels

Trainingen, Workshops, Seminars & Congressen, Master Classes en traineeships

ReBBels biedt zowel korte programma’s in de vorm van workshops of eendaagse trainingen als langdurige trajecten zoals incompany leergangen, traineeships of academy programma’s aan. Incompany traineeships begeleidt Jocelyn onder andere voor Venturn (management trainees in de maritieme logistiek) en voor Lister (trainees in de psychiatrische zorgverlening om te groeien naar herstelcoach).

Wat de vorm van de sessie of het traject ook is, uiteindelijk draait het om je ontwikkeling in je carrière ofwel die branding ambition! Na een intakegesprek werkt ReBBels een inhoudelijke voorstel uit. Met een plan van aanpak, timing en kostenindicatie. En waar nodig in samenwerking met netwerkpartners of inhoudelijke experts. Vanaf de start is ReBBels zowel programmamanager als begeleider tijdens de sessies, waarbij tussentijdse evaluatie en afstemming met de opdrachtgever essentieel zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ReBBels in te huren voor de begeleiding van Open Trainingen onder je eigen label. Onder andere voor brancheorgansaties zoals NIMA (marketing), IIA Nederland, ISA Group, Vakmedianet/ Management Support. Zie ook de klantenlijst.

Personal Coaching

Ook op individueel vlak biedt ReBBels coaching aan professionals, ondernemers, MT’s en managers. Vooraf inventariseren we de leerdoelen en wensen van zowel de coachkandidaat als de organisatie. Om te kijken of er een goede match is tussen coach, coachkandidaat en de verwachtingen. Vervolgens maken we een coachplan met een bijbehorend coachcontract. Aan het eind evalueren we bij voorkeur in de samenstelling met coachkandidaat en de betrokken leidinggevende.

Gastlezingen

ReBBels is tevens in te huren als keynote speaker voor inspiratiesessies op congressen en seminars of tijdens een Kick-Off. Over de thema’s Personal Branding, Reputatiemanagement, Persoonlijke Veerkracht anno nu, Inspirerend Leiderschap, meer Impact door Framing of Presenteer jezelf als MERK!

Algemene Leveringsvoorwaarden ReBBels