Personal Brand Management

Vandaag de dag red je het niet meer met een mooi diploma, CV of referentielijstje. Dit moet kloppen, maar de arbeidsmarkt vraagt meer. Wat dan? Persoonlijkheid en persoonlijke toegevoegde waarde wel te verstaan. Personal branding biedt kansen! Alleen vanuit jouw eigen motivatie, je brandende ambitie, passie en inspiratie kom je zelf in beweging. En kun je optimaal resultaat, energie of succes bewerkstelligen. Hierdoor word je gezien. Ik ben ervan overtuigd dat je door het allerbeste uit jezelf te halen je ook veel beter richting geeft aan je carrière, je kansen en mogelijkheden. Daarnaast ben je duidelijker voor je organisatie. Voor welke projecten, klanten of activiteiten kunnen ze jou het beste vragen en waarvoor ook niet?

Hiervoor is het belangrijk een frisse blik op je identiteit, je imago en je impact te werpen. Ziet de omgeving/organisatie je zoals jij gezien wilt worden? Waarin doe je jezelf te kort? In hoeverre ben jij passievol merk- of cultuurdrager? En hoe doen collega’s dit? Zorg anno nu dat jij en je ambitie opgemerkt worden!

ReBBels benadert in haar programma’s de mens als unieke identiteit of merk; als Personal Brand. Personal Branding betekent voor mij letterlijk de uitstraling & persoonlijke kracht, waardoor jij je geloofwaardig en authentiek presenteert. Inside Out! Het doel van de Branding & Reputatieprogramma’s is dat teams of individuen zelf hun Personal branding én merk expliciet uitwerken en vervolgens in hun gedrag en handelen effectiever inzetten. Dat zij realistische doelen stellen, dat zij zichzelf helder weten te communiceren en dat zij zich beter verbinden met zowel hun ambitie als hun doelgroepen in het werk. Tevens benoemen zij hun toegevoegde waarde. Uiteindelijk bepalen ze zelf of zij een goede match zijn met het merk waarvoor zij werken.

Enkele resultaten:

  • Een gemotiveerdere, energiekere en authentiekere professional, team of afdeling
  • Leukere werkzaamheden of opdrachten, taken of promotiekansen genereren
  • Verhoogde impact en gunfactor
  • Sterkere reputatie & geloofwaardigheid, maar vaak ook krachtigere gezamenlijke Internal Branding
  • Bewuster carrièremanagement en loopbaanontwikkeling
  • Effectievere medewerker: meer invloed, zelfvertrouwen, overtuiging en uitstraling, zowel intern als extern
  • Inspirerend en meer persoonlijk leiderschap.