Jelske Gerritsma – Cluster Uitgever Management Support & OR @Vakmedianet

Jocelyn is een gedreven trainster en al jaren verbonden aan Management Support (Vakmedianet). Inspirerend en Innovatief. Jocelyn is praktisch, professioneel en persoonlijk, naar de drie pijlers van Management Support.

Categorie